İXTİRALAR, FAYDALI MODELLƏR, SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİ, ƏMTƏƏ NİŞANLARI